Giới thiệu

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Hà Đông

Ngày đăng 01/06/2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Đông được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Đấu giá Hà Đông, mã số

Tin tức chung

Tin tức công ty

Đăng ký mua tài sản đấu giá

Ngày đăng 01/06/2019

Sau khi có thông báo bán đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng quan tâm đến tài sản bán đấu giá đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại với CÔNG TY ĐẤU