Archive for Tháng Sáu, 2019

Tài sản tự nguyện

Ngày đăng 01/06/2019

Mọi tài sản được phép mua bán, chuyển nhượng trên thị trường đều có thể được đem bán thông qua đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu theo quy định tại điều 456 Bộ luật Dân sự. CÔNG

Các tài sản khác

Ngày đăng 01/06/2019

Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG tổ chức các phiên đấu giá quyền sử