Đăng ký mua tài sản đấu giá

Sau khi có thông báo bán đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng quan tâm đến tài sản bán đấu giá đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại với CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG sẽ tổ chức cho khách hàng đã đăng ký xem hiện trạng tài sản, và hồ sơ pháp lý của tài sản. Trong quá trình kiểm tra tài sản, khách hàng có thể đặt bất cứ câu hỏi nào về tài sản, về phiên đấu giá…

Sau khi tiến hành kiểm tra hàng hoá, nếu khách hàng đồng ý tham gia đấu giá sẽ nộp một khoản tiền đặt cọc tuỳ theo giá trị của tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp khách hàng đã nộp tiền đặt cọc nhưng sau đó không tham gia đấu giá thì không được trả lại khoản tiền đặt cọc.

Sau khi đặt cọc khách hàng sẽ nhận được một mã số đánh thứ tự dùng trong phiên đấu giá. Bảng đánh số thứ tự này giúp khách hàng thuận tiện trả giá trong phiên đấu giá.