Đấu giá 86% cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

BĐT) – Ngày 9/6, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh (tương đương 86% vốn điều lệ). Giá khởi điểm 18.079 đồng/CP.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh được thành lập vào năm 1997, có vốn điều lệ hiện tại là hơn 25,6 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2019 lần lượt đạt 19 tỷ đồng và 0,53 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2018. Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt 40,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 28% tổng tài sản.