Đấu giá Việt Pháp trúng thầu bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia

(BĐT) – Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp vừa trúng Gói thầu “Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017” do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ làm bên mời thầu.
Có 3 nhà thầu đã tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Các nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Dịch vụ tài chính Khải Bảo và Công ty CP Bán đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM đã bị loại do giá chào thầu cao hơn giá gói thầu. Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu với giá trúng là 42,6 triệu đồng. Theo đó, chi phí bán đấu giá thành là 40 triệu đồng, chi phí bán đấu giá không thành là 2,6 triệu đồng.

Nguồn: baodauthau.vn