Hơn 304 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu đấu giá ở Đông Anh (Hà Nội)

(BĐT) – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất A7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh với tổng mức đầu tư 304,3 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số đó, Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán sẽ được đấu thầu rộng rãi trong quý II/2020. 7 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu từ nay đến quý III/2020 gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán…