Liên hệ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số CL-17 khu nhà liền kề Thanh Bình, 114 Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02423242288

Email: daugiahadong2017@gmail.com            Website: www.daugiahadong.vn