Nội quy đấu giá

A- Nội quy phiên đấu giá

 1. Người tham gia đấu giá và khách mời cuộc bán đấu giá tài sản phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo của CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG.
 2. Người tham gia đấu giá và khách mời ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá.
 3. Đại diện cho một bên tham gia không quá hai người tham gia và chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới có quyền trả giá.
 4. Người tham gia đấu giá chỉ trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác, không sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc thông tin khác, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên bán đấu giá.
 5. Không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá. Không được sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá khi đến tham dự đấu giá.
 6. Người tham gia đấu giá tài sản có hành vi phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá tài sản hoặc liên kết, thông đồng dìm giá tài sản bán đấu giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.
 7. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.

 B- Nội quy giao dịch

I. Đối với cán bộ, nhân viên CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG.

 1. Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với khách hàng.
 2. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng. Không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng.
 3. Phải giải thích rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ những vấn đề cần thiết cho khách hàng khi giao dịch.
 4. Thu phí, lệ phí theo đúng quy định.

II. Đối với khách hàng.

 1. Khi đến yêu cầu giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, đồng thời hợp tác với ban tổ chức để công việc được nhanh chóng, thuận tiện.
 2. Trong khi giao dịch, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì khách hàng có quyền yêu cầu ban tổ chức giải thích.
 3. Ban tổ chức có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có thể yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho ban tổ chức và cho những người tham gia phiên đấu giá
 4. Khách hàng chỉ thanh toán các khoản phí, lệ phí, thù lao theo quy định của công ty và đã được thông báo cụ thể. Ngoài ra, khách hàng không phải trả thêm bất cứ một khoản tiền nào khác.