Rục rịch đấu giá trực tuyến

(BĐT) – Mặc dù được quy định trong Luật Đấu giá tài sản nhưng sau gần 3 năm thi hành Luật, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản mới khởi động thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Để xây dựng trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ vận hành hệ thống… Ảnh: Mai Quân

Để xây dựng trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ vận hành hệ thống.

Theo kế hoạch, ngày 1/5 tới, Công ty CP Đấu giá trực tuyến Lạc Việt sẽ cho ra mắt Hệ thống đấu giá trực tuyến Lạc Việt. Trình tự, thủ tục đấu giá tài sản trên hệ thống này sẽ được thực hiện theo quy trình đã quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Người có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá, người mua sẽ tham gia phiên đấu giá hoàn toàn thông qua môi trường kỹ thuật số.

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, một trong những điểm khác biệt giữa Hệ thống đấu giá trực tuyến Lạc Việt và nhiều hệ thống đấu giá thương mại hiện có trên thị trường là hệ thống này được xây dựng, thiết kế tuân thủ hoàn toàn theo các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Hiện tại, Công ty CP Đấu giá trực tuyến Lạc Việt đang gửi đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, bà Tống Thị Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, cùng với Đề án của Công ty CP Đấu giá trực tuyến Lạc Việt, Sở đã nhận được một vài đề án khác của các tổ chức đấu giá tài sản về việc hình thành trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến với nhiều quy mô, cấp độ khác nhau. “Các phòng ban chuyên môn của Sở đang rà soát các hồ sơ đề xuất để bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Hiện, Sở Tư pháp Hà Nội chưa thành lập Hội đồng thẩm định hay phê duyệt cho bất cứ tổ chức đấu giá tài sản nào đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đối với các tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu giá tài sản”, bà Tống Thị Thanh Nam cho biết.

Theo quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, tổ chức đấu giá tài sản khi thiết lập trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ vận hành hệ thống, phương án, giải pháp kỹ thuật…

Đề án xây dựng trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến phải được tổ chức đấu giá tài sản gửi Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản đặt trụ sở. Sau khi nhận được đề án, Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Danh sách tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

Theo một chuyên gia đấu giá, điều quan trọng khi cấp phép cho trang điện tử đấu giá trực tuyến hoạt động sẽ nằm ở phần hạ tầng công nghệ thông tin. Theo đó, Hội đồng thẩm định phải có sự tham gia của các cán bộ, chuyên gia liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, để thẩm định các tính năng, độ an toàn, bảo mật, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của trang điện tử đấu giá trực tuyến có được bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản hay không.