Tin tức chung

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày đăng 08/09/2020

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Cấp tài khoản đăng thông báo bán đấu giá cho 100% tổ chức đấu giá trước ngày 31/5

Ngày đăng 14/05/2020

(BĐT) – Chậm nhất ngày 31/5/2020, 100% tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) được cấp tài khoản để thực hiện việc đăng tải thông báo công khai ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS. Kể từ

Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Ngày đăng 14/05/2020

(BĐT) – Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử

Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất với 34 dự án

Ngày đăng 01/06/2019

Nhằm tạo nguồn lực để các huyện, thị xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách, năm 2014, Hà Nội

Gala Dinner đấu giá từ thiện tại Ninh Binh

Ngày đăng 01/06/2019

“Gala Dinner đấu giá từ thiện” Tối ngày 21/7/2018, tại Thành Phố Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Gala Dinner đấu giá từ thiện”. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa của Ban tổ chức lễ tôn vinh