Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

(BĐT) – Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (ĐGTS) tại địa chỉ: https://dgts.moj.gov.vn/.
Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Để triển khai có hiệu quả Cổng thông tin này, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Công thông tin điện tử quốc gia theo quy định của Luật ĐGTS.

Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS được xây dựng với mục tiêu thông báo công khai lựa chọn tổ chức ĐGTS của người có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc ĐGTS của các tổ chức ĐGTS trên toàn quốc. Cổng thông tin còn có cơ sở dữ liệu tổ chức ĐGTS, đấu giá viên trên toàn quốc; văn bản quy phạm pháp luật về ĐGTS. Cổng thông tin  cũng sẽ đăng tải các hướng dẫn nghiệp vụ, hỏi đáp pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về ĐGTS trên toàn quốc.